Aquests estudis s’emmarquen en els treballs que cal dur a terme obligatòriament abans de passar a la fase de redacció i disseny dels dos projectes.  

">

Comencen els estudis topogràfics i geotècnics dels terrenys on està previst construir el casal de joves i el centre per a la gent gran

Última revisió 02-02-2024 19:56
22/11/2023

Aquests estudis s’emmarquen en els treballs que cal dur a terme obligatòriament abans de passar a la fase de redacció i disseny dels dos projectes.  

L’Ajuntament de la Roca del Vallès està realitzant aquesta setmana i la vinent estudis topogràfics i geotècnics a la parcel·la de la deixalleria on està previst construir el futur casal de joves. També està realitzant treballs de topografia als terrenys de l’antic Ajuntament i de Can Costalaire, dues superfícies consecutives del casc antic on està previst edificar el centre i el casal per a la gent gran. Els estudis topogràfics serveixen per determinar fidedignament la dimensió, els límits i les cotes d’una parcel·la, mentre que els estudis geotècnics analitzen la composició del sòl perquè es pugui determinar a quina profunditat s’han de construir els fonaments. 

El casal de joves i el centre per a gent gran són dos dels cincs projectes estratègics que el govern de la Roca del Vallès té previst desenvolupar en aquest mandat 2023-2027. Les altres tres actuacions són el centre per a les entitats, l’espai de la Rectoria Vella i la terrassa del Centre Cultural La Torreta. Després d’aquestes feines de comprovació del terreny, l’Ajuntament treballarà en el disseny de les necessitats que han de cobrir aquests dos equipaments. L’objectiu és que el 2024 sigui l’any de redacció dels dos projectes. 

El regidor d’Urbanisme, Daniel Valls, ha explicat que aquests estudis representen “el tret de sortida als treballs per fer possible el casal de joves i el centre per a la gent gran” i ha apuntat que l’Ajuntament “té previst informar de les diferents fases  dels projectes, perquè la ciutadania pugui saber com s’està avançant, encara que siguin feines tècniques”. 

Avançant en els projectes estratègics  

Des que va començar el mandat l’Ajuntament està treballant en el desenvolupament d’actuacions estratègiques que serveixin per desenvolupar els eixos prioritaris del mandat, que són, entre d’altres, l’atenció a les persones grans, la millora dels serveis adreçats al col·lectiu jove i el suport a les entitats en la seva tasca de dinamització i cohesió del municipi. Recentment, el consistori ha creat un equip tècnic específic per treballar en aquests objectius prioritaris, i a l’octubre l’alcaldessa, Marta Pujol; el regidor d’Urbanisme, Daniel Valls; l’arquitecte municipal; i la cap jurídica de territori de l’Ajuntament es van reunir amb la Generalitat de Catalunya per abordar diversos projectes estratègics del mandat 2023-27.