El govern municipal deixa la proposta de Pressupost “sobre la taula” i anuncia un Ple extraordinari al febrer per aprovar els nous comptes. 

">

Els grups municipals s'emplacen a aprovar al febrer el pressupost per a l'any 2024

Última revisió 09-02-2024 14:23
01/02/2024

El govern municipal deixa la proposta de Pressupost “sobre la taula” i anuncia un Ple extraordinari al febrer per aprovar els nous comptes. 

El passat 31 de gener va tenir lloc una nova sessió plenària a l’Ajuntament de La Roca del Vallès. Entre els punts més importants de l’ordre del dia hi havia la discussió dels comptes municipals per a l’exercici 2024. 

Després d’exposar detalladament la seva proposta de Pressupost per a l’any en curs,  i un cop recollides totes les aportacions de la resta de forces polítiques del consistori, el govern va decidir, a proposta de l’oposició, deixar el Pressupost “sobre la taula” a fi de seguir parlant-ne amb la resta de grups i amb el compromís explícit de convocar un Ple extraordinari al mes de febrer que permeti aprovar els comptes.  

Nou impuls a l’habitatge social

La sessió plenària també va servir per aprovar inicialment el Pla Local d'Habitatge de la Roca del Vallès 2024-2029, un document que s’havia començat a treballar en l’anterior mandat i que va comptar,  per a la seva elaboració, amb un procés de participació ciutadana. El Pla Local d'Habitatge estableix com objectiu arribar als 173 habitatges de protecció oficial. També es va donar el vistiplau a la recuperació dels terrenys situats al polígon industrial de Vallderiolf, al marge esquerra del torrent que té el mateix nom.

Bonificació del transport públic i dotació de materials de seguretat viària

Gràcies a un conveni entre la Generalitat, els ajuntaments de la Roca del Vallès, Granollers, les Franqueses del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, la Generalitat aportarà 300.000 euros per millorar el transport de viatgers per carretera en aquests municipis per a l’any 2024, la qual cosa permetrà que l’Ajuntament sumi enguany, al 30% que ja aporta l’Estat, un 20% més de bonificació en els títols de transport. D’aquesta manera, TransGran, servei de transport urbà que inclou les línies d’autobús centrals de Granollers i la L51, pot recuperar el servei que donava abans de la pandèmia per Covid.

Un altre acord amb la Generalitat validat en la darrera sessió plenària és el Conveni Marc entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament en matèria de seguretat viària, que inclou els següents 6 convenis de serveis que ja s’estan executant:

  1. Adhesió al Sistema d’informació i afectacions al servei de trànsit de Catalunya.
  2. Préstec d’un cinemòmetre per controls de velocitat quan l’Ajuntament porti el radar a calibrar.
  3. Préstec d’un etilòmetre quan l’Ajuntament porti l’instrument per mesurar l’alcohol a revisar.
  4. Detecció d’estupefaents i enviament de mostres al laboratori del Servei Català de Trànsit.
  5. Aportació de material didàctic per impartir diferents tallers de mobilitat segura.
  6. Aportació de material didàctic per impartir diferents tallers de mobilitat segura de ciclomotor.

Increment de les pensions i bonificacions socials 

En el Ple de gener es va acordar bonificar el 95% de l'ICIO (Impost sobre construccions instal·lacions i obres) a la Fundació Privada Vallès Oriental per a l'edifici d'habitatges del carrer Navarra número 45 i per a dues llars residència, ubicades al número 11 del mateix carrer. En ambdós casos es justifica que els immobles tenen interès social, ja que aquesta entitat sense ànim de lucre atén persones amb discapacitat intel·lectual a la Torreta amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies.

Els grups municipals també van aprovar l’increment del 3% a les pensions, tal com recullen els Pressupostos Generals de l'Estat.

Altres qüestions

Un altre punt que va tirar endavant va ser la validació d’un pagament pendent a l’empresa que va fer les obres de construcció del nou mur del casal dels joves de Santa Agnès de Malanyanes. El temporal Glòria va desfer el mur i, per arreglar-lo, la constructora va fer unes obres que no estaven previstes al contracte. La Comissió jurídica assessora de l’Ajuntament ha dictaminat que, legalment, és una actuació incorrecte perquè s’havia fet una modificació del contracte, però que cal pagar a l’empresa el sobrecost que van suposar les obres, sense incloure el benefici industrial.

D’altra banda, també es va aprovar que l’Ajuntament signi un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental perquè dues treballadores continuïn prestant assistència tècnica en matèria d'enginyeria i medi ambient al municipi. 

A més, es va entrar com a punt d’urgència, i es va aprovar, el projecte per a la construcció dels fonaments on s'instal·larà el bar de la piscina municipal de Santa Agnès.