A la trobada es va validar l’estratègia a seguir per aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits (CETS), una iniciativa que es caracteritza per buscar la implicació de tothom

">

La Roca del Vallès acull el segon fòrum amb municipis del Parc de la Serralada Litoral per aconseguir el reconeixement europeu de turisme sostenible CETS

Última revisió 20-03-2024 14:19
20/03/2024

A la trobada es va validar l’estratègia a seguir per aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits (CETS), una iniciativa que es caracteritza per buscar la implicació de tothom

La Roca del Vallès va ser la seu del segon Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits (CETS) del Parc de la Serralada Litoral, una trobada amb tots els municipis que pertanyen al Parc i que es va celebrar el 7 de març al Centre Cultural de la Roca. La carta garanteix un ús turístic del parc compatible amb la conservació del territori, minimitzant els impactes negatius i contribuint al desenvolupament econòmic local.

L'alcaldessa, Marta Pujol, va donar la benvinguda a l’acte, al qual també va assistir-hi la directora del Parc de la Serralada Litoral, Isabel Cabrera. En el primer Fòrum, celebrat a Teià, els municipis integrants al Parc, entre els quals es troba la Roca del Vallès, van fer una diagnosi de la situació i van detectar les mancances que calia resoldre per aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible. Al segon Fòrum, celebrat al nostre municipi, es va seguir treballant en la diagnosi, es van introduir modificacions, i finalment els municipis van validar l’estratègia a seguir per aconseguir aquest reconeixement de turisme sostenible.

Què és la CETS

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix Espais Naturals Protegits de 38 països europeus, i que verifica el compromís per aplicar els principis del turisme sostenible. La CETS orienta als gestors dels espais naturals protegits i a les empreses turístiques per definir les seves estratègies de desenvolupament.

La CETS té com a objectiu augmentar el coneixement sobre l’espai protegit i donar suport, al mateix temps, a la seva preservació perquè pugui ser gaudit per les generacions presents i futures, així com millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística de l’espai protegit i la seva àrea d’influència, tenint presents les necessitats de l’entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants. 

El tret distintiu del projecte és implicar tots els actors implicats en els espais naturals (ajuntaments, empreses locals, companyies de turisme i ciutadania en general) en un projecte comú de turisme sostenible. El pròxim Fòrum permanent està previst pel mes de maig a Vilanova del Vallès; i es convida a tothom a participar.

Parcs amb distintiu CETS

El Parc Natural del Montseny i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac estan acreditats amb la CETS des de l'any 2011. Els Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix estan acreditats des de l'any 2017. Tenen una estratègia turística sostenible elaborada i consensuada amb els agents implicats de la zona. A partir de l'any 2014, nombroses empreses dels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i del Montseny van obtenir aquest reconeixement europeu.