La Generalitat anuncia mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada pel sistema Ter-Llobregat, que afecta 202 municipis i 5,9 milions d’habitants.

">

La Roca del Vallès entra en preemergència per sequera

Última revisió 02-02-2024 18:57
21/11/2023

La Generalitat anuncia mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada pel sistema Ter-Llobregat, que afecta 202 municipis i 5,9 milions d’habitants.

El Govern de la Generalitat ha anunciat l’entrada en preemergència per sequera del sistema Ter-Llobregat, que afecta 202 municipis i 5,9 milions d’habitants. La declaració afecta les unitats d’explotació de l'embassament del Ter, del Llobregat i del Ter-Llobregat, amb municipis del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, entre ells la Roca del Vallès.

A partir d’avui, dimarts 21 de novembre, s'apliquen mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència. L’activació de la preemergència pretén allunyar la posada en marxa de restriccions més crítiques, amb un impacte directe sobre la vida de les persones i en l’economia del país.  

Les mesures més destacades que es contemplen en aquest escenari són: 

  1. Els volums totals d’aigua que entren als dipòsits municipals passaran d’un màxim de 230 a 210 litres per habitant i dia. 
  2.  El reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir amb la meitat de la dotació establerta fins ara fins amb un màxim de 200 m3/ha/mes. 
  3. Es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 
  4. Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. 
  5. Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. 
  6. Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. 
  7.  Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se, ni les que no tinguin sistemes de recirculació d’aigua. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.