El nou càrrec directiu efectuarà el seguiment de les polítiques públiques i la planificació estratègica a seguir per dur a terme les directrius de l’equip de govern 

">

L'Ajuntament crea una plaça de gerència, que es cobrirà amb un procés públic

Última revisió 02-02-2024 18:59
15/11/2023

El nou càrrec directiu efectuarà el seguiment de les polítiques públiques i la planificació estratègica a seguir per dur a terme les directrius de l’equip de govern 

El Ple Ordinari Municipal, celebrat el 9 de novembre a la Sala de Plens de l'Ajuntament, va aprovar la creació del lloc de treball de gerència. Es tracta d’un dels primers objectius que s’ha marcat el govern per al mandat 2023-2027. Junts per la Roca va arribar a un acord amb una part de l’oposició per crear aquesta plaça, no com a càrrec de confiança, sinó com a personal directiu. Un cop creada, pròximament es convocarà un procés de selecció públic per escollir el o la gerent.  
 
El/la gerent, amb dependència directa d’Alcaldia, té com a missió: 

  1. Impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’Ajuntament. 
  2. Complir i fer complir els propòsits, directrius i objectius de l’equip de govern a través del desenvolupament d'un sistema de gestió i una cultura organitzativa adequats, així com marc normatiu vigent. 
  3. Supervisar la consecució dels resultats definits vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global. 
  4. Impulsar la millora del capital humà de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Les funcions seran, entre d’altres, efectuar el seguiment de les polítiques públiques i la planificació estratègica a seguir per dur a terme les directrius de l’equip de govern; assessorar l’alcaldia i el govern, col·laborar en l’elaboració i seguiment del pressupost municipal, i coordinar l'avaluació i revisió de tots els serveis municipals. Les persones aspirants a la feina de gerència de l’Ajuntament de la Roca del Vallès han de tenir títol universitari de Grau, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o equivalent, i estaran dins del subgrup A1. 
 
El regidor de Recursos Humans, Daniel Valls, ha afirmat: "El lloc de treball de gerència marcarà un canvi en la gestió de l'Ajuntament. Serà la persona que s'encarregui de lligar les directrius de l’equip de govern amb l’execució per part dels serveis tècnics municipals".
 
Les persones aspirants a la feina de gerència de l’Ajuntament de la Roca del Vallès han de tenir títol universitari de Grau, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o equivalent, i estaran dins del subgrup A1. Pròximament es convocarà un procés de selecció públic per escollir a la persona gerent de la corporació.

Al desembre, l’Audiència Pública 

Recordem que el dimarts 12 de desembre tindrà lloc la primera audiència pública de la història de la Roca del Vallès, un espai de participació ciutadana directa en què el govern municipal debatrà presencialment amb veïns i veïnes del municipi sobre accions i projectes que l’Ajuntament estigui tirant endavant o bé tingui previst realitzar en el futur. La sessió tindrà un caràcter obert, però per tal de participar-hi es recomana reservar plaça prèviament trucant al Centre Cultural de La Roca (938 42 44 61).  

Al gener, el proper Ple ordinari 

El següent Ple ordinari serà l’11 de gener, a les 20 h, a la Sala de Plens. Recordem que les sessions plenàries ordinàries tenen lloc el segon dijous, no festiu, dels mesos senars.