El consistori ha demanat un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona que permetrà automatitzar i sistematitzar els treballs d’actualització dels continguts i informacions disponibles al portal de la transparència de l’Ajuntament. 

">

L'Ajuntament donarà un nou impuls al govern obert i la transparència municipal

Última revisió 02-02-2024 19:06
20/11/2023

El consistori ha demanat un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona que permetrà automatitzar i sistematitzar els treballs d’actualització dels continguts i informacions disponibles al portal de la transparència de l’Ajuntament. 

L'Ajuntament de la Roca del Vallès continua treballant en la millora de la tasca informativa i comunicativa cap als veïns i veïnes del municipi. En el marc d’aquest treball, el consistori està potenciant i reforçant durant aquests primers mesos del mandat tota la tasca de gestió dels canals informatius municipals, com ara les xarxes socials i el web institucional. 

Un dels instruments que l’Ajuntament s’ha proposat optimitzar és el portal de la transparència, espai proporcionat per l’AOC (Administració Oberta de Catalunya) que recull tota mena de dades i informacions relatives a aspectes estructurals de la institució, com ara l’organització municipal; la gestió econòmica; la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu; els contractes i els convenis; les subvencions i els ajuts públics... En aquest sentit, el consistori ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un recurs tècnic que té per objectiu l’automatització i sistematització de publicació d’informació al portal i, alhora, la gestió del canvi en l’ajuntament per poder fer pedagogia entre el personal municipal de la necessitat de mantenir permanentment actualitzat aquest espai. 

Quins treballs inclou el projecte?

El projecte va arrencar a principis del mes de novembre amb una primera trobada diagnòstica entre personal tècnic de la Diputació, la regidora de Transparència de l’Ajuntament, Míriam Escalona, i el tècnic de l’àrea, Xavier Rodríguez. Aquesta primera reunió va servir per posar en comú les fases, metodologia i resultats esperats del procés, que entre altres coses inclou: l’elaboració d’una diagnosi de la transparència de l’Ajuntament a fi de determinar l’estat de la situació i detectar els ítems que no estan degudament actualitzats; la pautació d’un calendari perpetu de revisió d’ítems; la confecció d’un document excel de diagnosi amb informació de quins són els referents per a cada ítem; o l’organització d’un taller adreçat al personal municipal i orientat a millorar i enriquir el coneixement sobre transparència.

La regidora de Transparència, Míriam Escalona, ha afirmat que aquesta iniciativa “representa una mostra més del compromís de l'Ajuntament de la Roca del Vallès amb la transparència, el govern obert i la informació pública”, i ha apuntat altres eines de govern obert, com l’Audiència Pública, prevista per dimarts 12 de desembre a les 19h al Centre Cultural de la Roca, “on l’Ajuntament retrà comptes dels compromisos adquirits amb la ciutadania”.