D’aquesta manera, es redueixen els tràmits i es fomenta l’expansió de les energies renovables al municipi.

">

L'Ajuntament elimina l'obligació d'aportar fiança per instal·lar plaques fotovoltaiques d'ús residencial

Última revisió 02-02-2024 18:43
25/01/2024

D’aquesta manera, es redueixen els tràmits i es fomenta l’expansió de les energies renovables al municipi.

Les persones que vulguin instal·lar plaques fotovoltaiques als seus domicilis ja no hauran d’aportar 350 euros de fiança a l’Ajuntament, ni tampoc caldrà fer una nova instància per demanar el retorn d’aquesta garantia, de manera que només serà necessari fer una comunicació prèvia a les obres. Aquest canvi permetrà que l’Ajuntament agilitzi els tràmits interns i estalviarà a la ciutadania el compromís econòmic, el segon tràmit, i temps d’espera.  

Amb aquesta nova mesura, l’Ajuntament segueix treballant per fomentar l’expansió de les energies renovables al municipi. Recordem que, actualment, ja existeix una bonificació del 95% en l’ICIO (Impost sobre construccions instal·lacions i obres) per a les obres d’instal·lació de plaques solars d’ús residencial. A més, els serveis tècnics municipals estan treballant en el desenvolupament d’un formulari específic en el catàleg de tràmits del web municipal per comunicar la instal·lació de plaques solars. Mentrestant, les persones interessades poden realitzar el tràmit a través d’aquest enllaç.  

L’eliminació de la fiança serà aplicable només en la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’ús residencial. Per contra, quan el sistema de producció d’energia renovable tingui finalitat comercial o industrial caldrà seguir aportant un dipòsit a l’Ajuntament de, respectivament, 350 i 1000 euros. 

Agilitzant els tràmits amb l’Administració 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès continua treballant per facilitar i agilitzar els tràmits dels ciutadans i ciutadanes amb l’administració. Recentment, es va donar a conèixer que el consistori ha reduït en més de 4 mesos el termini de concessió de llicències d’obres, passant de 9 mesos i 3 dies registrats l’any 2022 als 4 mesos i 23 dies de mitjana assolits l’any passat.

Vídeos

VOTV - La Roca elimina la fiança per instal·lar plaques fotovoltaiques d'ús residencial