Pla municipal d'acció sobre drogues 2017-2020

Davant la preocupació sobre el consum de drogues, així com l’ús de pantalles per part de la població del Municipi de la Roca del Vallès, especialment entre el jovent, l’Ajuntament ha elaborat un primer Pla Municipal d’Atenció a les Drogues com a compromís de sostenir i ampliar l’activitat preventiva i d’atenció sobre el consum de drogues. La voluntat d’aquest Pla es integrar i definir un marc d’abordatge global i de continuat en matèria de drogues amb la participació activa dels diferents agents socials que incideixen al territori.

Per a l’elaboració d’aquest pla s’ha tingut en compte incorporar d’inici un coneixement sistematitzat i de diagnòstic d’ús de drogues al territori. Aquest diagnòstic s’ha realitzat a través d’entrevistes qualitatives a informants claus, l’adquisició dades informatives sobre consum que disposessin serveis o professionals, així com també de dades obtingudes per mitjà de qüestionaris aplicats a població jove de 15 a 34 anys. Tenir una radiografia del consum ens ha permès avançar amb idees i propostes de major rigor en quan aquestes estan connectades amb la realitat i necessitats de la població.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2019 16:34