Grups municipals

Junts per la Roca

Instagram: @juntsperlaroca

Facebook: @juntsperlaroca

 

PLA MANDAT 2019-2023

 

DOTACIÓ ECONÒMICA (mandat 2023-2027)

 • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
 • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

08430 - La Roca del Vallès
Junts per la Roca 2023-2027
Junts per la Roca 2023-2027

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

 

DOTACIÓ ECONÓMICA (mandat 2023-2027)

 • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
 • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

08430 - La Roca del Vallès
Partit dels Socialistes de Catalunya 2023-2027
Partit dels Socialistes de Catalunya 2023-2027

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Twitter: @ERClaroca

Instagram: @erclaroca

Facebook: @ERClaroca

PLA MANDAT 2019-2023

 

DOTACIÓ ECONÒMICA (mandat 2023-2027)

 • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
 • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

 

08430 - La Roca del Vallès
Esquerra Republicana de Catalunya 2023-2027
Esquerra Republicana de Catalunya 2023-2027

ARA La Roca

Instagram: @aralaroca

 

DOTACIÓ ECONÒMICA (mandat 2023-2027)

 • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
 • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

08430 - La Roca del Vallès
ARA La Roca 2023-2027
ARA La Roca 2023-2027

La Roca en Comú

 

DOTACIÓ ECONÒMICA (mandat 2023-2027)

 • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
 • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

 

08430 - La Roca del Vallès
La Roca en Comú 2023-2027
La Roca en Comú 2023-2027

VOX

Instagram: @voxlarocadelvalles

 

DOTACIÓ ECONÒMICA (mandat 2023-2027)

 • 130,00 € mensuals per cada regidor electe.
 • 130,00 € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que el Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació. 

08430 - La Roca del Vallès
VOX 2023-2027
VOX 2023-2027
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-06-2023 13:28