Regidoria de Transparència i Govern Obert

MISSIÓ

La missió de la regidoria de Transparència és l’aplicació de la normativa sobre transparència en l’activitat municipal, establir les bases per tal d’aconseguir un govern obert, donar accés a la informació i gestionar el Portal de Transparència Municipal.

SERVEIS

• Transparència i accés a la informació.

• Portal de transparència.

La transparència en l'administració pública es refereix a l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'Ajuntament de la Roca del Vallès s'estructura en 5 grans àmbits, que són els següents: 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents: 

  • Plens municipals,
  • Pressupostos i plantilles,
  • Normativa general i fiscal,
  • Informació d'urbanisme,
  • Contractes i licitacions,
  • El tauler d'anuncis municipal,
  • Informació del personal de l'ajuntament,
  • Subvencions...

Responsable polític

Oficines

Can SolCarrer Catalunya, núm. 2408430 - La Roca del VallèsTel. 93 842 20 16