Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

DESCRIPCIÓ

És l’habitatge cedit, pel seu propietari o per qui en tingui un dret d’ús, a tercers, dues o més vegades l’any per un període màxim de 31 dies, en condicions d’immediata disponibilitat i a canvi d’una contraprestació econòmica.

La cessió és total, no es permet la cessió per estances.

Per a més informació consulteu la pàgina web de la Generalitat:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/treb_preguntes_i_respostes/emo_turisme/emo_habitatges


QUINA ÉS LA DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER A REALITZAR EL TRÀMIT ?

1. Formulari de Declaració d’Activitat d’Habitatge d’Ús Turístic

            (el trobareu més abaix, a documents adjunts)

2. Cèdula d’Habitabilitat.

3. Justificant del pagament de la Taxa

 

QUIN COST TÉ ?

Atenent la vigent Ordenança Fiscal número 9, (article 6.11. declaració responsable d’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015) la taxa que s’ aplica és de 275 €.

 

COM ES REALITZA EL TRÀMIT ?

El tràmit s’ha de realitzar de forma telemàtica en aquesta web.

No es pot realitzar de forma presencial.

 

EN QUINES DATES ES POT FER?
Sempre 

 

QUANT DE TEMPS TRIGA LA RESPOSTA 

Fins a 3 mesos ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-02-2024 20:10