Ordenances i reglamentsTítol    Document    Url
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers   http://cido.diba.cat/normativa_local/152450   Enllaç
Mapa de capacitat acústica   http://cido.diba.cat/normativa_local/189193   Enllaç
Normativa reguladora d'ús del servei públic de biblioteca municipal de la Roca del vallès i per a l'obtenció del carnet i l'ús dels serveis associats   http://cido.diba.cat/normativa_local/441326   Enllaç
Ordenança d'Administració electrònica   http://cido.diba.cat/normativa_local/6844032   Enllaç
Ordenança d'instal·lació i funcionament d'alarmes sonores en immobles   http://cido.diba.cat/normativa_local/73517   Enllaç
Ordenança de gestió de runes i terres   http://cido.diba.cat/normativa_local/73707   Enllaç
Ordenança de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues   http://cido.diba.cat/normativa_local/7085975   Enllaç
Ordenança de la ubicació dels clubs socials de cànnabis    http://cido.diba.cat/normativa_local/6519649   Enllaç
Ordenança de subvencions  Ordenança de subvencions   Enllaç
Ordenança general de circulació de vehicles i vianants i quadre de sancions   http://cido.diba.cat/normativa_local/29473   Enllaç
Ordenança general de convivència ciutadana   http://cido.diba.cat/normativa_local/24234   Enllaç
Ordenança municipal del lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici   http://cido.diba.cat/normativa_local/358891   Enllaç
Ordenança municipal reguladora d'obres menors   http://cido.diba.cat/normativa_local/214463   Enllaç
Ordenança municipal reguladora del dipòsit a constituir en garantia de la reposició d'elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres   http://cido.diba.cat/normativa_local/1590494   Enllaç
Ordenança reguladora d'animals domèstics i de companyia   http://cido.diba.cat/normativa_local/23136   Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions   http://cido.diba.cat/normativa_local/2136   Enllaç
Ordenança reguladora dels mercats setmanals   http://cido.diba.cat/normativa_local/414125   Enllaç
Pla d'actuació municipal del Pla de prevenció d'incendis   http://cido.diba.cat/normativa_local/1490   Enllaç
Pla de protecció civil   http://cido.diba.cat/normativa_local/399395   Enllaç
Pla economicofinancer   http://cido.diba.cat/normativa_local/7735410   Enllaç
Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable   http://cido.diba.cat/normativa_local/219296   Enllaç
Planejament urbanístic   http://cido.diba.cat/normativa_local/8139580   Enllaç
Reglament d'ordre intern de la piscina municipal   http://cido.diba.cat/normativa_local/155524   Enllaç
Reglament d'ús del català   http://cido.diba.cat/normativa_local/26933   Enllaç
Reglament d'ús dels camps de futbol municipals   http://cido.diba.cat/normativa_local/198426   Enllaç
Reglament de l'Arxiu Municipal   http://cido.diba.cat/normativa_local/152868   Enllaç
Reglament de la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni   http://cido.diba.cat/normativa_local/6361206   Enllaç
Reglament de participació ciutadana   http://cido.diba.cat/normativa_local/380437   Enllaç
Reglament de règim intern del Consell del Poble de la Torreta   http://cido.diba.cat/normativa_local/380438   Enllaç
Reglament del Consell de la Pagesia  Reglament del Consell de la Pagesia   Enllaç
Reglament del servei públic d'escola municipal de música   http://cido.diba.cat/normativa_local/205506   Enllaç
Reglament del servei públic municipal d'escola bressol   http://cido.diba.cat/normativa_local/149653   Enllaç
Reglament del servei públic municipal de gestió dels centres d'atenció a la gent gran   http://cido.diba.cat/normativa_local/219795   Enllaç
Reglament dels serveis d'atenció domiciliària   http://cido.diba.cat/normativa_local/216048   Enllaç
Reglament regulador del servei d'esports municipals   http://cido.diba.cat/normativa_local/155505   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-08-2020 08:57